Základné koncepcie chápania logistiky

Fyzická distribúcia je proces, pri ktorom sa produkt dostáva od výrobcu k zákazníkovi, konečnému spotrebiteľovi alebo sprostredkovateľovi.

Logistika sa chápe ako integrované plánovanie, realizácia a kontrola toku materiálu a príslušného toku informácií od dodávateľa k podniku, vo vnútri podniku a od podniku k odberateľovi.
Medzi objekty logistiky patria:
– hotové výrobky
– rozpracované výrobky
– hotové zásoby (výrobné)

Podnikové funkcie,
ktoré sem patria, sú:
– obstarávanie (nákup materiálu, obstarávanie kapitálu, pracovníkov a informácií)
– klasické materiálové hospodárenie (tvorba zásob a skladovanie)
– výroba (transformačný proces vstupy na výstupy)
– skladovanie hotových výrobkov
– odbyt.

Logistika sa chápe ako integrované plánovanie, realizácia a kontrola toku materiálu a príslušného toku informácií od dodávateľa do podniku a do podniku k odberateľovi.

Logistika sa chápe ako filozofia alebo koncepcia fungovania ekonomického systému pričom sa zdôrazňuje metodologický aspekt a často sa pridávajú aj finančné toky.
Logistický prístup sa nemusí vzťahovať len k hmotnému tovaru, ale aj k poskytnutiu určitej služby. Konečný efekt, s ktorým je spokojný zákazník sa môže zameniť za efekt v podobe napr. vzdelaného, zdravého občana alebo populáciu. Potom sa logistický prístup musí uplatniť na celý druh aktivít vo všetkých činností, ktoré k tomu vedú.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥