Doprava

Doprava je preklenutie priestoru alebo zmena miesta prepravovaných tovarov pomocou dopravných prostriedkov

Každá zmena miesta sa skladá z 2 zložiek:
kargo – to, čo sa prepravuje
kasko – to, čo prepravuje doklady

Doprava plní funkcie:
A: primárne funkcie
– funkcia prepravy
– funkcia ložných operácií (nakládka, prekládka, vykládka)

B: sekundárne funkcie
– funkcia cestovného zabezpečenia (výstavba a udržiavanie ciest); funkcia zodpovednosti

Pri akejkoľvek doprave odpovedáme na 2 otázky:
1. Ktorý je najvhodnejší dopravný prostriedok? – odpovedáme ako HARDWARE dopravy
2. Ktorý je najvhodnejší dopravný proces? – odpoveď SOFTWARE dopravy

Prepravný reťazec je postupnosť vzájomne prepojených technických a organizačných úkonov, pri ktorých sa prepravujú ľudia alebo tovary od zdroja k cieľu.

jednočlánkový prepravný reťazec
– máme na mysli neprerušovanú prepravu alebo priamu prepravu bez zmeny dopravného prostriedku

viacčlánkový prepravný reťazec
– prerušovaná – preprava so zmenou
– kombinovaná – môže byť: dvojičková, alebo kontajnerová
– obalu a obsahu, ktorej súčasťou je na – , vy – prekládka často prerušovaná skladovaním
– dvojičková – máme na mysli prepravu, kde sa prekladá celý dopravný prostriedok, resp. jeho časť
– kontajnerová – obsahom prekládky je kontajner, nedochádza k zmene obalu a obsahu

LICHTEROV SYSTÉM je založený na koordinácii 3 prvkov:
– plávajúci kontajner (LICHTER)
– nosič
– manipulačné zariadenie)

3 základné výhody kombinovanej dopravy:
1. nahrádza intenzitu práce intenzitou kapitálu
2. mechanizácia prekládky
3. kombinuje výhody blízkej prepravy s výhodami ďalekej prepravy

Komentáre k článku Doprava (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥