Distribúcia a cenový mix

Vzťah distribúcie a cenového mixu sa prejavuje ako systém rozhodovaní, týkajúcich sa cien produktov, ktoré trvalo pôsobia na distribúciu, pretože sú úzko spojené s distribučnými …

Distribučný systém

Distribučný systém nadobúda dve formy: akvizičný distribučný systém – jeho úlohou je tvorba právnych, ekonomických a sociálnych vzťahov medzi členmi systému, v ktorom dochádza k …

Distribučné kanály

Distribučné kanály sú určitým spôsobom usporiadané všetky subjekty, ktoré sa zúčastňujú distribučného procesu produktu tak, aby zabezpečili disponibilitu produktov na ceste od výrobcu k spotrebiteľovi. …

Distribučná politika

Definícia distribučnej politiky (WEISS): Distribučná politika je súbor alebo proces všetkých rozhodnutí, ktoré sa musia urobiť v súvislosti s cestou produktu alebo služby od výrobcu …

Distribúcia a pohľady na distribúciu

Pozrieme sa najprv do gréckeho/latinského slovníčka? distribuocie = rozdeľovať, triediť, začleňovať distribútus = náležite usporiadaný, prikazovať distributis = rozdeľovanie alebo roztriedenie tovaru Definícia distribúcie (THOMENN) …

Distribúcia

Definícia distribúcie (THOMENN) Pod distribúciou rozumieme vytvorenie a riadenie prevozu produktu od výrobcu k spotrebiteľovi, pričom opatrenia obsahujú všetky rozhodnutia o tvorbe podnikateľských interných a …