Distribúcia, produktový mix a životný cyklus

Postavenie distribúcie v marketingovom mixe:

Distribúcia a produktový mix

Distribúcia má vzťah k týmto aktivitám produktového mixu:
– k inovácii výrobkov a produktov
– k životnému cyklu produktov
– k sortimentnej politike
– k politike značky

Životný cyklus

Distribučné aktivity v jednotlivých fázach životného cyklu:
1. fáza – Zavedenie
– nájdenie sprostredkovateľov
– použitie vhodných opatrení PROMOTION

2. fáza – Rast
– nájdenie ďalších sprostredkovateľov
– starostlivosť o skladovanie
– pozorovanie a analýza vplyvov konkurenčných produktov v kanály

3. fáza – Zrelosť
– zosilnenie motivácie sprostredkovateľov
– preverenie nových kanálov
– zásobovanie kanálov novými produktmi

4. fáza – Pokles
– selekcia v kanály
– zosilnenie zavádzania nových produktov

Životný cyklus predajne

– fáza vzniku
– fáza vzostupu
– fáza zrelosti
– fáza ústupu

1. Fáza vzniku – nový typ predajne sa presadzuje cenou, pričom má obmedzenú ponuku tovarov (služieb) a tiež nie veľmi kvalitný interiér predajne a obmedzený počet pracovníkov – TRADING – DOWN – systém opatrení pri poklese dopytu
2. Fáza vzostupu – rastie obrat, rastie zisk, TRADING – UP – rozširovanie sortimentu (služieb) ; rozširovanie kvality
3. Fáza zrelosti – v tejto fáze dochádza k stagnácii
4. Fáza ústupu – keď už nemáme prostriedky na to ako čeliť konkurencii

Komentáre k článku Distribúcia, produktový mix a životný cyklus (4)

  1. Distribúcia má priamy vzťah k inovácii produktov, pretože je dôležitou súčasťou aktivít produktového mixu. Je nevyhnutná pre úspešné zavedenie a propagáciu inovácií na trhu.

  2. Má marketing v cestovnom ruchu negatívny vplyv na miestne komunity a životné prostredie?

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥