Enterprise Investors predávajú svoj podiel v spoločnosti Unilink

Enterprise Investors predávajúsvoj podiel v spoločnosti Unilink

Varšava, 5. apríla 2023 – Polish Enterprise Fund VIII, private equity fond spravovaný Enterprise Investors (EI), predal svoj podiel v spoločnosti Unilink, poprednom distribútorovi poistenia v regióne strednej a východnej Európy. Unilink sa stane súčasťou spoločnosti Acrisure, fintech spoločnosti prevádzkujúcej jedného z TOP 10 najväčších sprostredkovateľov poistenia na svete. PEF VIII predávacelý svoj podiel v spoločnosti Unilink. Manažment Unilink zostane súčasťou spoločnosti.

  • Hodnota transakcie nebola zverejnená;
  • Transakcia je podmienená získaním súhlasu regulačných orgánov.

Enterprise Investors investovali do spoločnosti Unilink v roku 2018 prostredníctvom navýšenia kapitálu na podporu rozsiahleho programu fúzií a akvizícií a čiastočného odkupu výmenou za 38,4 % podiel v spoločnosti. Spoločnosť Unilink bola v tom čase lídrom na domácom poľskom trhu a chcela posilniť svoju pozíciu, ako aj expandovať do susedných krajín. V súčasnosti je Unilink najväčšou distribučnou platformou v oblasti poistenia v regióne strednej a východnej Európy. Posilnila svoje postavenie na domácom poľskom trhu a získala silnú pozíciu v Bulharsku, Česku, Moldavsku, Rumunsku a na Slovensku. Spoločnosť rástla organicky aj prostredníctvom akvizícií,s viac ako 60 add-on akvizíciami realizovanými od momentu akcionárskeho vstupu Enterprise Investors. Počas tohto obdobia spoločnosť Unilink nielenže zvýšila úroveň profesionality a digitalizácie, ale aj rozšírila pridanú hodnotu svojich služieb vytvorením dvoch nových platforiem, tzv. generálnych zástupcov pre upisovanie poistenia (Managing General Agent – MGA) v Poľsku a Rumunskuposkytujúcich komplexné služby pre poisťovne. Rast hrubého predpísaného poistného spoločnosti Unilink o približne 400 % za štyri roky je len jedným z ukazovateľov jej silnej pozície na trhu.

„Podporovať rast spoločnosti znamená investovať do jej budúcnosti, čo tiež znamená veriť v jej potenciál, podporovať manažment a zakladateľov a byť súčasťou jej cesty k úspechu,“ uviedol  Dariusz Prończuk, vedúci partner Enterprise Investors, ktorý je zodpovedný za túto investíciu. „Spoločnosť Unilink je popredným konsolidátorom na poľskom trhu a v ďalších krajinách strednej a východnej Európy. Je tiež jednou z veľmi mála spoločností, ktoré v tomto regióne vytvorila program MGA a má plnohodnotnú kapacitu poisťovať. Je to dobrá ukážka toho, ako v Enterprise Investors nielenže podporujeme spoločnosti v ich raste, ale aj identifikujeme unikátne príležitosti, ktoré môžu prinášať pridanú hodnotu a prispievať k ich dlhodobému úspechu,“dodal.

Igor Rusinowski, generálny riaditeľ spoločnosti Unilink, uviedol: „Päť rokov spolupráce so spoločnosťou Enterprise Investors je výhrou pre obe strany. Z trhového lídra v distribúcii poistenia v Poľsku sme zo spoločnosti Unilink vytvorili najväčšieho hráča v strednej a východnej Európe, ktorý je na čele tohto segmentu v šiestich krajinách a pôsobí prostredníctvom všetkých distribučných kanálov. S podporou Enterprise Investors sme dosiahli pozoruhodný rast a vybudovali si pevnú pozíciu do budúcnosti. Veríme, že partnerstvo s Acrisure nám pomôže stať sa súčasťou najväčšej platformy pre distribúciu poistenia v Európe, čo je náš ďalší cieľ a dlhodobá ambícia. Zdieľame rovnaké hodnoty a podnikateľskú DNA s veľmi silným zameraním na podnikavosť, fúzie a akvizície a poskytovanie špičkových služieb. Náš tím je nesmierne nadšený, že sa môžeme stať akcionármi spoločnosti Acrisure a pokračovať v expanzii ako súčasť globálnej firmy a zároveň využívať jej schopnosti a technológie na našich trhoch.“

Acrisure je fintech spoločnosť prevádzkujúca jedného z TOP 10 najväčších sprostredkovateľov poistenia na svete. Spoločnosť prepája ľudské zdroje so špičkovými technológiami s cieľom poskytovať širokú škálu produktov vrátane poistenia, zaistenia, kybernetickýchslužieb a ďalších. Za posledných deväť rokov vzrástli tržby spoločnosti Acrisure z 38 miliónov dolárov na takmer 4 miliardy dolárov a dnes zamestnáva viac ako 14 000 ľudí v 21 krajinách.

Enterprise Investors je jednou z najväčších spoločností spravujúcich fondy private equity v strednej a východnej Európe. Od svojho vzniku v roku 1990 vytvorila spoločnosť deväť fondov. Fondy Enterprise Investors doteraz investovali 2,2 mld. eur do 153 spoločností a predali 137 spoločností.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥