Číselník odborov merania

Poznámka: pri štvormiestnych kódoch odborov merania uvedených v databáze (používaných pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 505/1990 Zb.) vyššie uvedenému číselníku zodpovedajú prvé tri číslice. 11 …

Vývoz

Dôvody vývozu ? aby sme sa uchytili na zahraničnom trhu ? chceme predať nadprodukciu, nerealizované zásoby ? potrebujeme devízové prostriedky ? chceme získať prostriedky na …

Zahraničný obchod

Podnik v procese globalizácie svetovej ekonomiky Globalizácia sa stáva súčasťou každodenného života každého. Existujú dva prístupy: zatracovatelia a zbožňovatelia globalizácie. Prívrženci tvrdia, že globalizácia v …