Distribučné cesty – hodnotenie alternatív

Hodnotenie hlavných alternatív distribučných ciest
– z ekonomického hľadiska
– z hľadiska kontroly
– z hľadiska prispôsobivosti

Riadenie distribučných ciest
– výber členov distribučných ciest
– motivácia členov distribučných ciest
– hodnotenie členov distribučných ciest
– modifikovanie štruktúry distribučných ciest

5 zdrojov moci pre riadenie vzťahov v DC
– nátlak
– prémie
– právne vymáhanie
– expertný vplyv
– ručiteľský vplyv

Modifikácia štruktúry DC, 3 typy:
1. pridaním alebo vypustením individuálnych členov distribučných ciest
2. pridaním alebo vypustením marketingových distribučných ciest
3. nový spôsob predaja tovaru na všetkých trhoch

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥