Prispôsobovanie ceny

Firmy stanovujú celú škálu cien, v ktorých zohľadňujú rozdiely v geografickej ponuke, nákladoch, požiadavky rôznych trhových segmentov, veľkosť objednávky… Tvorba ceny z geografického hľadiska Tvorba …

Tvorba ceny

Firma nanovo stanovuje ceny vtedy, ak uvádza nový výrobok na trh, uvádza zavedený výrobok do nevej distribučnej siete alebo na nové územie, a ak dostane …

Tvorba cien

Cenové úvahy a prístupy k stanovovaniu cien produktov sú základom k tvorbe cien. Cena je množstvo peňažných jednotiek, ktorá sa účtuje za výrobok alebo službu …

Metódy tvorby cien

Metódy tvorby cien: – tvorba cien pomocou prirážky – tvorba cien pomocou cieľovej návratnosti – tvorba cien pomocou vnímanej hodnoty – hodnotová tvorba cien – …