Služby

Služba je úkon, ktorým sa plní záväzok voči druhej osobe. Služba ako ekonomická činnosť predstavuje produkciu ekonomickej jednotky tretej osobe plateným spôsobom. V súčasnosti zaznamenávame …

Obchod

Obchod, obchodovanie a predaj je široký pojem. Táto kategória zahŕňa oblasti, týkajúce sa obchodu a predaja od maloobchodov a veľkoobchodov cez služby, medzinárodný obchod, marketingové …

Veľkoobchod

Veľkoobchod zahŕňa všetky činnosti týkajúce sa predaja tovaru a služieb subjektom, ktorý ich nakupujú za účelom ďalšieho predaja v maloobchodnej sieti alebo ako vstupy pre …

Trendy v maloobchode

Hlavné vývojové trendy, ktoré musí vziať prevádzkovateľ MO do úvahy pri plánovaní svojich konkurenčných stratégií: NOVÉ FORMY MALOOBCHODNÉHO PREDAJA Nové formy neustále vznikajú a ohrozujú …

Maloobchod

Maloobchod je typ obchodu a zahŕňa všetky aktivity, ktoré sú spojené s predajom tovaru alebo služieb konečným spotrebiteľom pre neobchodné použitie. Maloobchodom alebo predajňou je akýkoľvek …

Marketingové riadenie obchodu

Poznáme dva typy obchodov: veľkoobchod a maloobchod. Veľkoobchod Veľkoobchod zahŕňa všetky činnosti týkajúce sa predaja tovaru a služieb subjektom, ktorý ich nakupujú za účelom ďalšieho predaja v maloobchodnej …

Marketingové kanály a e-commerce

Marketingový distribučný kanál sú ľudia a organizácie zainteresované v procese sprístupňovania produktu (na distribúciu) na použitie alebo spotrebu pre konečného zákazníka alebo sprostredkovateľa Marketingové kanály …

Typy maloobchodov

Typy maloobchodov: – v predajniach – bez predajní – maloobchodné organizácie MO v predajniach má 4 úrovne služieb – so samoobsluhou – s vlastným výberom …

Predaj služieb

Osobný predaj – výhody 1. schopnosť dokončiť predaj 2. schopnosť udržiavať zákazníkovu pozornosť 3. okamžitá spatná väzba 4. prezentácia je šitá na mieru 5. presné …