Predaj služieb

Osobný predaj – výhody

1. schopnosť dokončiť predaj
2. schopnosť udržiavať zákazníkovu pozornosť
3. okamžitá spatná väzba
4. prezentácia je šitá na mieru
5. presné zacielenie zákazníka
6. schopnosť rozvíjať vzťahy
7. schopnosť vyvolať okamžitú reakciu

Osobný predaj – nevýhody

1. vysoké náklady
2. u niektorých zákazníkov neschopnosť dosiahnuť maximálnu účinnosť

Podpora predaja – výhody

1. kombinácia niektorých výhod reklamy a osobného predaja
2. schopnosť poskytovať rýchlu spätnú väzbu
3. schopnosť pridať na zaujímavosti výrobku alebo služby
4. ďalšie možnosti komunikácie so zákazníkom
5. flexibilné načasovanie
6. efektívnosť

Podpora predaja – nevýhody

1. krátkodobé výhody
2. neschopnosť vytvoriť dlhodobú vernosť značke
3. závislosť na podpore ostatných súčastí mixu
4. často nevhodné použitie

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥