Veľkoobchod

Veľkoobchod zahŕňa všetky činnosti týkajúce sa predaja tovaru a služieb subjektom, ktorý ich nakupujú za účelom ďalšieho predaja v maloobchodnej sieti alebo ako vstupy pre …

Trendy v maloobchode

Hlavné vývojové trendy, ktoré musí vziať prevádzkovateľ MO do úvahy pri plánovaní svojich konkurenčných stratégií: NOVÉ FORMY MALOOBCHODNÉHO PREDAJA Nové formy neustále vznikajú a ohrozujú …

Maloobchod

Maloobchod je typ obchodu a zahŕňa všetky aktivity, ktoré sú spojené s predajom tovaru alebo služieb konečným spotrebiteľom pre neobchodné použitie. Maloobchodom alebo predajňou je akýkoľvek …

Marketingové riadenie obchodu

Poznáme dva typy obchodov: veľkoobchod a maloobchod. Veľkoobchod Veľkoobchod zahŕňa všetky činnosti týkajúce sa predaja tovaru a služieb subjektom, ktorý ich nakupujú za účelom ďalšieho predaja v maloobchodnej …

Typy maloobchodov

Typy maloobchodov: – v predajniach – bez predajní – maloobchodné organizácie MO v predajniach má 4 úrovne služieb – so samoobsluhou – s vlastným výberom …