Typy maloobchodov

Typy maloobchodov:
– v predajniach
– bez predajní
– maloobchodné organizácie

MO v predajniach má 4 úrovne služieb
– so samoobsluhou
– s vlastným výberom
– s obmedzenými službami
– s plnými službami

Špecializovaný obchod:
– obchod s jedným radom výrobkov – jeden odevný výrobkový rad
– obmedzený špecializovaný obchod – iba pánske odevy
– zvláštne špecializovaný obchod – iba pánske košele

MO bez predajní:
1) priamy predaj (podomový, v kanceláriách, domáce večierky)
2) automatizovaný predaj (automaty – predajné, bankové)
3) nákupná služba

Maloobchodné organizácie
– obchodné spoločnosti
– dobrovoľné združenia a maloobchodné družstvá
– družstvo spotrebiteľov
– koncesné organizácie
– obchodné konglomeráty

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥