Maloobchod a trendy v maloobchode

Maloobchod

Maloobchod predstavuje všetky aktivity, spojené s predajom tovaru alebo služby priamo konečnému zákazníkovi pre osobnú spotrebu (malopredajňa – 0 až 400 m2, supermarket – 400 až 2.000 m2)

Rozhodovanie maloobchodníkov

Maloobchodníci rozhodujú:

 • 1) o cieľovom trhu
 • 2) o sortimente výrobkov a služieb
 • 3) o poskytovaných službách a o atmosfére predajní
 • 4) o cene
 • 5) o reklame
 • 6) o umiestnení

Maloobchodné trendy

Medzi trendy v maloobchode patria:

 • 1) nové formy maloobchodu
 • 2) skracovanie životného cyklu MO
 • 3) MO mimo predajne
 • 4) Narastajúca medzidruhová konkurencia
 • 5) Polarizácia maloobchodu
 • 6) Meniaca sa predstava o nákupe „na jednom mieste“
 • 7) Nárast marketingových systémov
 • 8) Portfóliový prístup
 • 9) Narastá význam technológie MO
 • 10) Globálna expanzia veľkých prevádzkovateľov MO
 • 11) MO ako spoločenské centrá

Umiestnenie

Umiestnenie maloobchodov v dnešných časoch:

 • do centrálnych obchodných oblastí
 • do regionálnych nákupných centier
 • do miestnych nákupných centier
 • obchody so zmiešaným tovarom
 • vo veľkých obchodoch

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥