Druhy veľkoobchodov

VO – všetky činnosti spojené s predajom tovaru alebo služby tým, ktorí ich predávajú ďalej, alebo tým, ktorí ich potrebujú pre obchodné účely

Funkcie VO:
1) predaj a propagácia
2) nákup a tvorba sortimentu
3) delenie celkového množstva
4) skladovanie
5) doprava
6) financovanie
7) preberanie rizika
8) informácie o trhu
9) poradenské služby

Druhy VO:
1) VO priekupníci
a) VO poskytujúci plné služby
– VO priekupníci
a) všeobecne zameraní
b) s užším zameraním
c) špecializovaní veľkoobchodníci
– Priemyselní distribútori
b) VO s obmedzenými službami
– Predaj za hotové
– Prepravní VO
– Zaisťovatelia zásielok
– Komisionári
– Družstvá výrobcov
– Zásielkoví VO
2) Makléri a zástupcovia
a) výrobcov
b) pre predaj
c) pre nákup
d) provízny obchodníci
3) pobočky a kancelárie výrobcov a maloobchodníkov
a) predajné pobočky a kancelárie
b) nákupné kancelárie
4) rôzni VO

Rozhodnutia VO:
– o cieľovom trhu
– o sortimente výrobkov a služieb
– o cenách
– o propagácii
– o mieste

Stratégie progresívnych VO:
1) splynutie a nabitie
2) presun aktív
3) diverzifikácia firmy
4) integrácia smerom vpred a spätná integrácia
5) vlastnícke značky
6) prenikanie na medzinárodné trhy
7) služby, zvyšujúce hodnotu
8) predajné systémy
9) stratégia novej hry
10) marketing troskárov
11) mnohonásobný marketing
12) nové technológie distribúcie

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥