HĽADANIE A POSUDZOVANIE PERSPEKTÍVNEHO ZÁKAZNÍKA

Perspektívnym zákazníkom je osoba alebo podnik, ktorý mu možnosť kúpiť náš produkt alebo službu.

Vyhľadávanie potenciálnych zákazníkov zákazníkov možno charakterizovať ako proces získavania demografických znalostí o potenciálnych zákazníkoch pre náš produkt.

Zdroje potenciálnych zákazníkov:
? Osobné známosti
? Sprostredkovanie cez iné osoby
? Sledovanie tlače
? Zoznamy a adresáre
? Staré záznamy a účty
? Pozorovanie.

Pri priemyselných tovaroch sa využívajú viac oficiálne záznamy, pri predaji kozmetiky osobné známosti či telefónne zoznamy.

Metódy vyhľadávania potenciálnych zákazníkov:
? Návštevy alebo hovory naslepo
? Metóda nekončených reťazcov. Po každom predaji požiadame zákazníka o zoznam priateľov, ktorí sa môžu zaujímať o náš produkt.
? Verejné exhibície a demonštrácie
? Direct mail – kontakt s individuálnym zákazníkom alebo firmou poštou
? Telefonické hovory a telemarketing – dôležité upozornenie pre slovenský trh – zákon o reklame zakazuje reklamu cez telefón, ako prvý musí prejaviť záujem zákazník na základe inej formy, ktorou ho firma osloví
? Centrá vplyvu- nájdenie a kultivovanie ľudí v spoločnosti alebonaurčitom území, ktorí sú ochotní kooperovať pri hľadaní potenciálnych zákazníkov
? Pozorovanie.

Komentáre k článku HĽADANIE A POSUDZOVANIE PERSPEKTÍVNEHO ZÁKAZNÍKA (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥