Služby

Služba je úkon, ktorým sa plní záväzok voči druhej osobe. Služba ako ekonomická činnosť predstavuje produkciu ekonomickej jednotky tretej osobe plateným spôsobom. V súčasnosti zaznamenávame …

Obchod

Obchod, obchodovanie a predaj je široký pojem. Táto kategória zahŕňa oblasti, týkajúce sa obchodu a predaja od maloobchodov a veľkoobchodov cez služby, medzinárodný obchod, marketingové …

Predaj služieb

Osobný predaj – výhody 1. schopnosť dokončiť predaj 2. schopnosť udržiavať zákazníkovu pozornosť 3. okamžitá spatná väzba 4. prezentácia je šitá na mieru 5. presné …