Služby

Služba je úkon, ktorým sa plní záväzok voči druhej osobe. Služba ako ekonomická činnosť predstavuje produkciu ekonomickej jednotky tretej osobe plateným spôsobom. V súčasnosti zaznamenávame rast významu a postavenia služieb v ekonomike: rast podielu na tvorbe HDP aj rast podielu služieb na zamestnanosti. Viac sa o triedení služieb a ich definícii dočítate na stránke Podstata a triedenie služieb.

Vlastnosti služieb

Medzi hlavné vlastnosti služieb patria:

 • nehmotnosť
 • nedeliteľnosť
 • premenlivosť
 • neskladovateľnosť

5 kategórií trhovej ponuky služieb

Služby môžu tvoriť malú, alebo podstatnú časť ponuky trhovej firmy. Z tohto hľadiska rozlišujeme 5 kategórií trhovej ponuky:

 1. čistý hmotný tovar – ponuka pozostáva čisto z hmotného tovaru
 2. hmotný produkt spolu so službou
 3. hybrid – ponuka sa skladá z dvoch rovnakých podielov – tovaru a služby
 4. služba spolu s malým podielom hmotného produktu
 5. čistá služba

Predaj služieb

Predaj služieb má svoje špecifiká. Výhody a nevýhody priameho predaja vs. podpory predaja nájdete na stránke Predaj služieb.

Marketingové stratégie firiem v oblasti služieb

Firmy, ktoré pôsobia v oblasti služieb, používajú odlišné Marketingové stratégie firiem poskytujúcich služby sa líšia od stratégií firiem, pôsobiacich v iných odvetviach. Pre marketing služieb platí model 7 P:

 • product
 • price
 • place
 • promotion
 • people
 • proces
 • presentation

Užívatelia služieb sú ovplyvnení väčším množstvom faktorov ako zákazníci kupujúci produkty. Preto je potrebné marketing rozdeliť na vnútorný, vonkajší a interaktívny.

Reklama a PR v službách

Na podporu marketingových stratégií v sektore služieb využívajú podniky mnoho marketingových nástrojov. Pozrite si výhody a nevýhody jednotlivých nástrojov marketingu v službách: Reklama a PR v službách.

Riadenie služieb na podporu výrobkov

Firmy, ktoré poskytujú výrobky musia takisto pre zákazníkov zabezpečovať služby. Všeobecne je možné povedať, že firmy, ktoré vyrábajú dobré výrobky a nemajú zaistené zodpovedajúce služby na podporu svojich výrobkov sú na trhu značne znevýhodnené. Ak firma poskytuje služby vysokej kvality, získava výhodu.

Firma musí starostlivo sledovať potreby zákazníkov a podľa toho navrhnúť výrobok aj systém služieb na podporu výrobku. Zákazníci sú veľmi citliví na nedostatočné služby, ktoré v spojení s výrobkom očakávajú. Starajú sa hlavne o:

 • prevádzkovú spoľahlivosť a frekvenciu porúch
 • dobu prerušenia v dôsledku poruchy
 • dodatočné náklady na údržbu a opravy

Viac informácií nájdete na stránke Riadenie služieb na podporu výrobkov.

Faktory dynamického rozvoja služieb

 1. demografické zmeny – rast životných nárokov – omladnutie generácie a s tým súvisiace nové požiadavky na služby (napr. spojenie s voľným časom)
 2. sociálne zmeny:
  • zamestnanosť žien – práca v domácnosti – presun mimo domácnosti, príjem oboch členov rodiny spôsobuje dopyt po nových službách
  • rast životnej úrovne – viac peňazí na cestovanie alebo zábavu
  • zložitejší životný štýl – dopyt po komplexných službách
  • medzinárodná mobilita a náročnejší spotrebiteľský vkus
 3. ekonomické zmeny:
  • globalizácia služieb – potreba komunikačných,cestovných,informačných služieb
  • špecializácia podnikov – spolupráca s externými dodávateľmi služieb
 4. politické a právne zmeny
 5. internacionalizácia služieb – väčšie požiadavky na právne a ostatné profesionálne služby

Súbory na stiahnutie

V kategórii Služby sa nachádzajú tieto súbory na stiahnutie:

 Komercne-sluzby.pdf

[alert]

Články v kategórii Služby

Články z kategórie Služby nájdete na stránke Odborné články: Služby.[/alert]

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥