Podstata a triedenie služieb

Služba je akákoľvek činnosť alebo schopnosť, ktorú môže jedna strana ponúknuť druhej. Služba je svojou podstatou nehmotná a nevytvára žiadne hmotné vlastníctvo. Poskytovanie služby môže byť, ale nemusí, spojené s hmotným produktom
Služby môžu tvoriť malú, alebo podstatnú časť ponuky trhovej firmy. Z tohto hľadiska rozlišujeme 5 kategórií trhovej ponuky:
1. čistý hmotný tovar – ponuka pozostáva čisto z hmotného tovaru
2. hmotný produkt spolu so službou
3. hybrid – ponuka sa skladá z dvoch rovnakých podielov – tovaru a služby
4. služba spolu s malým podielom hmotného produktu
5. čistá služba

Triedenie služieb:
1. závislé na zariadeniach pre poskytovanie služieb, závislé na ľuďoch. Či ich poskytujú kvalifikovaní ľudia, bez kvalifikácie..
2. vyžadujúce prítomnosť zákazníka, nevyžadujúce prítomnosť zákazníka.
3. uspokojujúce osobné potreby (služby osobám), uspokojujúce potreby podnikania (služby podnikom)
4. podľa vlastných cieľov poskytovateľov (ziskové, neziskové organizácie)
5. podľa vlastníctva (súkromné, verejné organizácie)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥