Skladovanie a preprava

Fyzická distribúcia – zahŕňa plánovanie, realizáciu a kontrolu fyzických tokov materiálov a finálnych výrobkov z miesta vzniku do miesta použitia tak, aby sa ziskom uspokojili zákaznícke potreby

5 druhov dopravy:
– železničná
– lodná
– kamiónová
– potrubná
– letecká

Skladovanie
– vlastné sklady
– verejné sklady
– úložné a distribučné sklady
– automatizované sklady

4 rozhodnutia v oblasti logistiky trhu
– spracovanie objednávok
– skladovanie
– zásoby
– doprava – rýchlosť, frekvencia, spoľahlivosť, spôsobilosť, dostupnosť, náklady

Kontajnerizácia – umiestňovanie tovaru do kontajnerov
Piggyback – kombinácia železničnej a cestnej dopravy
Fishyback – vodná a cestná doprava
Trainship – lodná a železničná doprava
Airtruck – letecká a cestná doprava

Druhy prepravcov
– súkromný prepravca
– zmluvný prepravca
– verejný prepravca

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥