Cenová politika a cenová elasticita

Cenová politika

Ciele cenovej politiky:

 • prežitie
 • maximalizácia bežného zisku
 • maximalizácia bežných príjmov
 • maximalizácia rastu predaja
 • maximalizácia využitia trhu
 • získanie vedúceho postavenia kvalitou výrobku
 • ďalšie ciele

Viac sa o cenovej politike a tvorbe cien dočítate v článku Cenové stratégie a prístupy k tvorbe cien.

Cenová elasticita

9 faktorov ovplyvňujúcich citlivosť dopytu k cene:

 1. vplyv mimoriadnej hodnoty
 2. vplyv povedomia o existencii substitútu
 3. vplyv náročnej porovnateľnosti
 4. vplyv pomeru ceny k celkovým výdajom
 5. vplyv veľkosti podielu na celku
 6. vplyv spoločného podielu na nákladoch
 7. vplyv už skôr vynaložených nákladov
 8. vplyv závislosti ceny a kvality
 9. vplyv skladovateľnosti

Cenová pružnosť dopytu:

 • pružný dopyt
 • nepružný dopyt

Viac sa o cenovej elasticite dočítate v článku Cenová elasticita dopytu a jej praktické využitie.

Ďalšie faktory ovplyvňujúce náklady:

 • vplyv objemu produkcie,
 • akumulácia výrobných skúseností,
 • diferencované marketingové ponuky,
 • cieľové náklady

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥