Sociológia

Sociológia je vo všeobecnosti veda o spoločnosti, veda o sociálnom správaní, vzájomnom pôsobení ľudí, o sociálnych skupinách, o sociálnych vzťahoch, sociálnej štruktúre atď. Sociológia skúma súčasné spoločnosti, hoci …

Psychológia predaja

Každý človek je jedinec s určitými potrebami. Nákupom tovaru či služieb dochádza k uspokojovaniu jeho potrieb. Pohnútkou a rozhodnutím pre nákup je pocit nedostatku. K …