Prispôsobovanie ceny

Firmy stanovujú celú škálu cien, v ktorých zohľadňujú rozdiely v geografickej ponuke, nákladoch, požiadavky rôznych trhových segmentov, veľkosť objednávky…

Tvorba ceny z geografického hľadiska

Tvorba cien z geografického hľadiska núti firmu rozhodnúť sa, aké ceny bude uplatňovať voči jednotlivým zákazníkom v jednotlivých lokalitách a krajinách.
Problémy:
? Či účtovať vyššie ceny zákazníkom vo vzdialenejších lokalitách.
? Ako by mali byť organizované platby ( buď výmenný obchod alebo platby v hotovosti).
Výmenný obchod má niekoľko foriem:
Barterový obchod – výmenný obchod, pri ktorom sa realizuje priama výmena jedného tovaru za druhý bez prevodu peňazí a bez účasti tretej strany.
Kompenzačný obchod – predávajúci dostane určité percento platieb v hotovosti a za zostávajúcu časť mu zaplatia tovarom
Spätné odkúpenie – výrobca dodá výrobný závod, technológiu do inej krajiny a uzavrie zmluvu, že časť platieb bude uhradená spätným odkúpením výrobkov vyrobených v tomto závode
Protipohľadávka – predávajúci získa celú pohľadávku v hotovosti, ale sa zaviaže, že podstatnú časť utratí v určitom období v danej krajine.

Cenové zvýhodnenia a zľavy

HOTOVOSTNÉ ZĽAVY
Zníženie ceny pre kupujúcich, ktorí platia ihneď.

MNOŽSTEVNÉ ZĽAVY
Hlavne pre zákazníkov, ktorí kupujú veľké množstvo tovaru

FUNKČNÉ ZĽAVY
Sú ponúknuté účastníkom distribučného reťazca za plnenie určitých funkcií

SEZÓNNE ZĽAVY
Sú poskytované kupujúcim, ktorí nakupujú tovar alebo službu mimo sezóny.

ODPOČTY
Ide hlavne o odpočty ceny starého tovaru od ceny nového nakupovaného tovaru.

Propagačná tvorba cien

Firmy používajú niekoľko techník ku stimulovaniu predčasného nákupu.
~ Tvorba cien na úkor vedúcich firiem – veľkoobchody a obchodné domy prudko znižujú ceny veľmi dobre známych značiek, aby prilákali ďalších zákazníkov.
~ Tvorba cien pre zvláštne príležitosti – počas sezóny sa stanovia zvláštne ceny, ktoré by prilákali viac zákazníkov
~ Hotovostné rabaty
~ Financovanie s nízkym úrokom
~ Predĺžené termíny splácania – tým sa znižujú mesačné splátky
~ Záruky a servisné zmluvy – bezplatné záruky a zmluvy na opravu. Namiesto platenia opráv ponúkajú firmy tieto služby zadarmo, alebo za znížené ceny
~ Psychologická zľava – najprv sa na výrobok nasadí umelo vysoká cena a potom sa prudko zníži.
Ak sa použijú propagačné ceny a na trhu to zapôsobí, konkurenti nás hneď okopírujú. Ak propagačné ceny nezapôsobia, firma prichádza zbytočne o peniaze.

Diskriminačná tvorba cien
? Tvorba cien pre rôzne segmenty – rôznym skupinám zákazníkov sú účtované rôzne ceny za rovnaký tovar alebo službu.
? Tvorba cien pre rôzne varianty výrobku – rôzne varianty toho istého výrobku majú rôzne ceny, ktoré sa však nelíšia proporcionálne vzhľadom k nákladom.
? Tvorba cien v závislosti od imidž – dve rozdielne ceny za rovnaký výrobok podľa odlišného vzhľadu alebo imidžu konečného výrobku.
? Tvorba cien podľa miesta – rovnaké produkty majú v rôznych miestach rôzne ceny, aj keď náklady ponuky sú pre každé miesto rovnaké.
? Tvorba cien podľa obdobia

Tvorba cien výrobkového mixu

Tvorba ceny výrobku, ktorý je súčasťou výrobkového mixu, musí byť z logických dôvodov modifikovaná. V tomto prípade bude firma hľadať taký súbor cien, ktorý by maximalizoval zisk celého výrobkového mixu.
Pri tvorbe cien v rámci výrobkového mixu môže nastať šesť prípadov:
1. tvorba cien výrobkovej rady – určovanie cien pomocou cenových hladín
2 tvorba cien zvláštnych doplnkov
3 tvorba cien viazaných výrobkov
4 tvorba zložených cien – firmy požadujú paušálny jednorázový poplatok a pohyblivý poplatok za používanie
5 tvorba cien vedľajších produktov (vzniknutých pri výrobe, niekto ich môže kúpiť)
6 tvorba cien balíkov výrobkov (za súhrnnú cenu)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥