Zmena ceny – zvyšovanie a znižovanie cien

Znižovanie cien

Zmena ceny je spôsobená rôznymi príčinami. Príčiny ktoré donútia firmu znížiť cenu:

 • nadbytočná kapacita výroby
 • klesajúci podiel na trhu

Riziká, ktoré prináša táto stratégia

 • „léčka“ – „pasca“ nízkej kvality
 • pasca krehkého podielu na trhu
 • pasca plytkých vreciek

Zvyšovanie cien

Úspešné zvýšenie ceny môže podstatne zvýšiť zisk. Príčiny zvyšovania cien:

Najčastejšie spôsoby úpravy cien

 • systém oneskoreného stanovovania cien
 • použitie doložiek o zvýšení
 • oddelenie tovaru od služieb
 • zníženie zliav

Reakcie zákazníka na zmenu ceny

Reakcia zákazníka na zníženie ceny:

 • obava že firma končí s činnosťou, obava z dopredaja, že nebudú náhradné diely
 • firma sa dostala do ťažkostí a bude nasledovať bankrot
 • čakajú na ďalšie zníženie, myslia že zníženie ceny bude po etapách

Reakcia zákazníka na zvýšenie ceny:

 • výrobok je žiadaný, treba ho rýchlo kúpiť
 • výrobok ma vyššiu úžitkovú hodnotu
 • firma chce rýchlo zbohatnúť

Reakcia firmy na zmeny cien konkurencie:

 • zachovať cenu
 • zvýšiť vnímanú spotrebiteľskú hodnotu
 • znížiť cenu
 • zvýšiť cenu a zlepšiť spotrebiteľskú hodnotu
 • zaviesť radu lacných výrobkov

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥