Marketingoví sprostredkovatelia

Marketingoví sprostredkovatelia stoja medzi výrobcom a konečným spotrebiteľom. Zabezpečujú nasledujúce funkcie dôležité pre plynulý tok tovarov:
– informácie
– reklama
– jednanie
– objednanie
– financovanie
– preberanie rizika
– fyzické vlastníctvo
– platby
– vlastníctvo

Marketingový sprostredkovatelia
a) obchodní prostredníci – VO, MO
b) obchodní vyjednávači – predajní zástupcovia, hľadajú zákazníkov
c) obstarávatelia – skladovacie firmy, pomáhajú pri distribúcii

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥