Distribučné cesty – alternatívy

Identifikácia hlavných alternatív distribúcie
Typy sprostredkovateľov
Priemyselný tovar
– predajné sily firmy
– agentúry výrobcu
– priemyselný distribútori
Spotrebný tovar
– trh so základným vybavením
– trh maloobchodníkov
– malopredajcovia
– zásielkový predaj

Počet potrebných sprostredkovateľov
– intenzívna distribúcia
– výberová distribúcia
– výhradná distribúcia

Nároky na jednotlivých účastníkov distribučnej cesty a miera ich zodpovednosti
– cenová politika
– podmienky predaja
– právo distribútora pôsobiť v určitom teritóriu
– vzájomné služby a zodpovednosti

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥