Distribučný systém

Distribučný systém nadobúda dve formy:
akvizičný distribučný systém – jeho úlohou je tvorba právnych, ekonomických a sociálnych vzťahov medzi členmi systému, v ktorom dochádza k pohybu produktov
logistický distribučný systém – jeho úlohou je preklenutie priestoru a času pomocou dopravy a skladovania

Distribučné systémy sa členia podľa rôznych hľadísk:
I. Podľa počtu medziúrovní
priama – bez medziúrovní nepriama – s 1 alebo viac medziúrovňami

výrobca – veľkoobchod – maloobchod – spotrebiteľ
výrobca – maloobchod – spotrebiteľ
výrobca – spotrebiteľ

II. Podľa distribučných kanálov:
s jedným kanálom s viacerými kanálmi
A. výrobca s diferenciáciou:
– na trh
– na tovar
– na spotrebiteľa

B. bez diferenciácie

Podsystémy distribučného systému:

a.) distribučné orgány výrobcov
b.) distribučné sprostredkovatelia
c.) distribučné pomocníci
d.) zásobovacie organizácie spotrebiteľov

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥