Distribučné kanály

Distribučné kanály sú určitým spôsobom usporiadané všetky subjekty, ktoré sa zúčastňujú distribučného procesu produktu tak, aby zabezpečili disponibilitu produktov na ceste od výrobcu k spotrebiteľovi.

Distribučný kanál

Distribučný kanál je možné chápať podľa dvoch základných koncepcií:

  1. Tradičná koncepcia – chápe distribučný kanál ako spojenie výrobcov a obchodných sprostredkovateľov bez zahrnutia inštitúcií, ktoré plnia z marketingového hľadiska niektoré špecifické funkcie. Viac sa o marketingových distribučných kanáloch dočítate v článku Marketingové kanály a e-commerce.
  2. Systémová koncepcia – zahŕňa do distribučného kanálu všetky organizácie, ktoré sa buď priamo alebo nepriamo podieľajú na tvorbe distribučného kanálu

Funkcie distribučných kanálov

Medzi hlavné funkcie distribučných kanálov patria:

  • výskum trhu
  • podpora odbytu
  • rokovanie
  • preberanie rizika
  • získavanie kontaktov
  • transformácia sortimentu
  • fyzická distribúcia
  • financovanie

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥