Distribučná politika

Definícia distribučnej politiky (WEISS): Distribučná politika je súbor alebo proces všetkých rozhodnutí, ktoré sa musia urobiť v súvislosti s cestou produktu alebo služby od výrobcu k spotrebiteľovi

Cieľom distribučnej politiky je správne rozhodovať o uplatnení výrobku na trhu.

Funkcie distribučnej politiky

:
1.funkcia – vytváranie hodnoty vo forme pridanej hodnoty
2. funkcia – vytváranie rovnováhy medzi ponukou a dopytom

Nato aby boli funkcie splnené je potrebné vykonať transformácie
1.) Materiálne a fyzické transformácie – operácie týkajúce sa frakcionovania tovaru, prepravy a skladovania výrobkov
2.) Priestorové a časové transformácie – operácie premeny výrobného sortimentu na sortiment obchodný
3.) Psychologické a obchodné transformácie – činnosti ktoré dopĺňajú predchádzajúce kategórie

Činnosti distribučnej politiky:

a.) organizačné
– doprava
– zušľachťovanie tovaru
– skladovanie
– obchodné spracovanie
– predaj

b.) koordinačné
– zbieranie informácií o dopyte
– nadväzovanie kontaktov výrobcov s trhom
– rozhodovanie o veľkosti výroby a jej umiestnenie na trhu
– uzatváranie kúpnopredajných zmlúv

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥