Distribúcia a komunikačný mix

Vzťah distribúcie a komunikačného mixu – predmetom komunikačného mixu je vedomé formovanie informácií, ktoré firmy smerujú na odbytový trh s cieľom ovplyvniť existujúcich a potenciálnych kupujúcich.

2 základné problémové oblasti:
1. Push a pull stratégie orientované na distribučný kanál
2. Spoločná komunikačná politika výrobcu a obchodu zameraná na podporu predaja

Bariéry medzi distribúciou a komunikačným mixom
– čínsky šepot
– nevyjadrené predpoklady

Ďalšie faktory, ktoré môžu prekážať distribúcii v komunikačné kanály:
– rozdielne ciele výrobcov a spotrebiteľov
– rôzne organizačné štruktúry
– rozdielny status členov kanála
– rozdielne vnímanie identických podnetov členmi kanála
– tendencia k utajovaniu

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥