DISTRIBUČNÁ LOGISTIKA

Distribučná logistika je spojovací článok medzi výrobou a odberateľom – zahŕňa skladovacie a dopravné pohyby tovaru k zákazníkovi a s nimi spojené informácie riadenia a kontrolné činnosti poprípade finančné toky.

Cieľ distribučnej logistiky je dodať správny tovar na správne miesto v určenom množstve, v požadovanej kvalite a čase pri dodržaní vzťahu medzi mierou obsluhy zákazníka a logistickými nákladmi.

Hlavné problémy, ktoré rieši distribučná logistika:

1.) distribučné sklady
– alokácia skladov:
– distribučné náklady – výroba na sklad
– distribučné náklady – výroba na trh
– optimálne distribučné sklady
– vertikálna distribučná štruktúra
– horizontálna distribučná štruktúra

2.) skladovanie
– expedičné cykly, vybavenie skladov, priestorové usporiadanie, riadenie zásob v skladoch, rozhodovanie o šírkach služieb

3.) vybavovanie objednávok
– voľba informačných technológií, sekcia informatiky, ekonomická agenda, priority v uspokojovaní, informačné toky po linke (dodávateľ – zasielateľ – prepravca – odberateľ)

4.) komisionárske systémy
– založené na organizácii 5 prvkov (komisionárskych skladov, dopravných prostriedkov, spôsobu zásobovania, ľudského činiteľa, objednávky)
– problém: výkony spojené so zostavovaním, kompletizovaním alebo montovaním čiastočných množstiev alebo druhov sortimentu do jednotky na základe požiadavky zákazníka

5.) balenie
– problémy spojené s ochranou, informáciami, dopravou, manipuláciou a skladovaním

6.) výstup tovaru a zaistenie nakládky
– eliminácia vplyvov okolia, problémy s kontrolou tovaru, zabezpečenie konfigurácie zásielky, reklamácia

7.) doprava – problémy spojené s pomocnými zariadeniami (výkonnosť, ochrana pred poškodením, manipulovateľnosť, časová náročnosť…)
– voľba dopravy (nepoužívame rámcové zmluvy)
– vnútropodnikové dopravné systémy – čas, kvalita, náklady na manipuláciu

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥