Sklady

Sklad je uzol, v ktorom sa dočasne udržiavajú tovary alebo cez ktorý sa tovary presúvajú a usmerňujú na nové cesty v sieti

Rozdelenie skladov podľa zamerania:
– sklad zásob
– manipulačný (prekládkový) sklad
– rozdeľovací sklad príjmový expedičný

Rozdelenie podľa druhu skladu priority:
– funkcia vysoká skladovacia kapacita – sklad zásob
– funkcia vysoká prevádzková kapacita – manipulačný sklad
– funkcia vysoká príjmová kapacita – príjmový rozdeľovací sklad
– funkcia vysoká expedičná kapacita – expedičný rozdeľovací sklad

Alokácia skladu:
Faktory: – servis zásobovania (akých zákazníkov budeme mať, konkurencia, cena, …)
– druh odbytovej oblasti (koncentrácia dopytu)
– vývoj dopytu (predpoklady vývoja trhu)
– dopravné spojenie (aké cesty vedú k stanovisku)
– dopravné a skladovacie náklady (návratnosť, čas, životnosť)
– pracovné sily

Rozmiestnenie tovaru a zásob v sklade (skladový poriadok alebo organizácia skladu)
1. pevné stabilné rozmiestnenie
– každý druh tovaru má pridelené pevné miesto
– výhoda – zabezpečenie odberu pri strate dokladov a oddelenie tovarových skupín

2. krížne stabilné rozmiestnenie
– viaceré skladovacie jednotky rovnakého druhu sa rozmiestnia na rôznych miestach
– výhoda – zabezpečenie odberu pri poruche pomocných zariadení

3. voľné, pohyblivé rozmiestnenie
– (chaotické) viaceré skladovacie jednotky rovnakého druhu sa vkladajú do hociktorej banky
– výhoda – vyššie využitie skladovej kapacity

4. voľné rozmiestnenie v rámci pevnej oblasti
– chaotické rozmiestnenie v danej oblasti
– výhoda – oddelenie tovarových skupín – čiastočné
– vyššie využitie kapacity oproti pevnému rozdeleniu

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥