Konflikty v distribučných cestách

Typy konfliktov v distribučných cestách:
– konflikt vertikálnej distribučnej cesty
– konflikt horizontálnej distribučnej cesty
– konflikt viacdimenzionálnych distribučných ciest

Príčiny konfliktov distribučných ciest
– nekompatibilita (nezlučiteľnosť) cieľov
– odlišné vnímanie situácie
– sprostredkovatelia sú príliš závislí na výrobcovi

Spôsoby riešenia konfliktov distribučných ciest
prijatie nadradených cieľov – dohoda o základných cieľoch, ktoré budú sledovať
výmena pracovníkov – medzi dvoma alebo viac úrovňami DC
„kooptace“ – snaha organizácie získať podporu vedúcich pracovníkov inej organizácie tým, že ich menuje do svojich poradných orgánov alebo dozorných rad.
spoločné členstvo v obchodných organizáciách a ich vzájomná spolupráca
diplomatické jednania
sprostredkovanie – požiadať o účasť tretiu stranu, ktorá má určité skúsenosti v urovnávaní konfliktov znepriatelených strán
arbitráž – nastupuje, keď obe strany súhlasia s tým, že oboznámia so svojimi stanoviskami tretiu stranu, ktorá spor rozhodne a strany sa tomuto rozhodnutiu podriadia

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥