PREPRAVNÉ DOKUMENTY

V líniovej preprave je základným dokumentom konosament, najčastejšie sa používa konosament na rad a k boku lode.
– konosament na rad – možná prevoditeľnosť – na rube sa menia majitelia, posledný uvedený je súčasný majiteľ
– konosament k boku lode – tovar preberá lodiar obvykle v sklade l. línie v prístave

ZÁKLADNÉ FUNKCIE KONOSAMENTU:
1. cenný papier – obchodovateľný cenný papier
2. potvrdenie o prepravnej zmluve (len 1 podpis – lodiar, maklér, nie je zmluvou)
3. potvrdenie o prijatí tovaru lodiarom
Z právneho hľadiska je konosament legitimačný, dispozičný a prezentačný papier

V trampovej doprave je základným dokumentom charter party (CP), ktorý je prepravnou zmluvou (2 podpisy, obvykle makléra lodiara a makléra chartera – prenajímateľa lode). Maklér lodiara sa na burze dohodne s maklérom majiteľa tovaru o cene. Prepravná zmluva vzniká zaknihovaním lodného priestoru.
Základné ekonomické ukazovatele
1. priestornosť lode
2. nosnosť lode
3. rentabilita
PRIESTORNOSŤ
– udáva sa v registrovaných tonách (RT), 1 RT = 100 kubických stôp = 2,83 m3
– hrubá priestornosť – brutto BRT, celková priestornosť
– čistá priestornosť – netto NRT, obchodne využiteľná priestornosť
– obvykle pomer 3:2 pri nákladných lodiach, 2:1 pri osobných lodiach (polovica lode sa nepoužíva pre cestujúcich)
NOSNOSŤ
– udáva sa v dlhých tonách, 1 LT = 2 240 libier = približne 1 016 kg
– hrubá nosnosť – DWL – obvyklý údaj v registroch, koľko tovaru sa môže nalodiť na loď, aby voda dosiahla strednú čiaru ponoru
– čistá nosnosť- rozdiel medzi spodnou a strednou čiarou ponoru, váha tovaru
loď má tri čiary ponoru, spodná – loď sama pláva, stredná a vrchná – ešte sa loď netopí
RENTABILITA
– v námornej doprave kapitálová rentabilita ČZ/kapitál x 100

Ak chceme poistiť loď, musí byť registrovaná. Vyradenie lode z registra – kondemnácia lode – súdne potvrdenie, že loď nie je možné opraviť po technickej stránke, alebo je oprava nevýhodná po ekonomickej stránke. Je zaužívaný právnický úzus, podľa ktorého ak by náklady na opravu lode presiahli ? zostatkovej hodnoty lode, loď sa kondemnuje.
V líniovej preprave max. čiastka ručenia je 2 SDR na brutto kg váhy tovaru (podľa Haagskych dohovorov).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥