Úvod do logistiky

Vznik logistiky:
– logistika vznikla a vyvíjala sa vo vojenstve, lebo základný princíp ekonomiky do 19. stor. bola uzavretosť a sebestačnosť (90%ˇsa vyrobilo doma), a vo vojenstve sa robili dobyvačné vojny a bolo treba rozmýšľať ako zabezpečiť aby to celé fungovalo.

Pôvod slova logistika:
1. možnosť: Grécky: – logos – slovo
– logistes – účtovník
– logistikon – dômysel, rozum
2. možnosť: Francúzsko
– loger (ložér) – posteľ, bývanie

Yomini – ako prvý riešil spôsob zásobovania tokov v armáde
– r. 1837 „ Náčrt vojenského umenia“ – spôsob fungovania armády
– logistika ako termín sa začala používať vo vojenskej terminológii
– Logistika – veda o pohybe (zásobovanie a ubytovanie vojsk)

Najviac pokročila logistika v Amerike, v Európe je to najviac Nemecko, Francúzko a v Ázii Japonsko.

Logistika je veda o tokoch:
– materiálových
– finančných
– informačných

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥