CEIP spustil investiční fond zaměřující se na průmyslové podniky v Čechách a na Slovensku. Investorům nabízí zisk v řádech desítek procent

CEIP

Praha, 7. března 2023: Investiční společnost Central Europe Industry Partners (CEIP) spustila na území České republiky a Slovenska další investiční fond zaměřující se na rozvoj malých a střední podniků, které se zabývají nejen tradičním průmyslem, jako je například strojírenství, ale také automatizací, letectvím a energetikou a službami s tím spojenými. Nový private equity fond Central Europe Industry Partners II. má pod správou 1 miliardu korun a plánuje tento objem do konce roku navýšit na 1,75 miliardy a fond pro investory uzavřít. V investičním horizontu deseti let fond cílí na čistou vnitřní míru výnosu (net IRR) 20 %.

Od založení v prosinci 2022 CEIP do druhého fondu nakoupil dvě společnosti: AMiT, která se věnuje vývoji a výrobě elektroniky pro vlaky a tramvaje a také řídicím systémům a elektronice pro průmyslovou a dopravní automatizaci a pro automatizaci budov.  Druhá akvizice se momentálně dokončuje a bude oznámena v průběhu března.

„Naše společnost prostřednictvím investičních fondů dlouhodobě pomáhá rozvíjet firmy ve střední Evropě. Spuštění private equity fondu CEIP II. je dalším významným krokem, jak přispět k tomu, aby se kvalitní české, potažmo slovenské společnosti staly významnými hráči nejen na domácím, ale zároveň i na mezinárodním trhu,“ říká Ondřej Benáček, řídící partner CEIP.

„Chceme českým investorům poskytnout možnost investovat do korunového aktiva, které je schopno generovat vyšší výnos nežli běžné bankovní produkty. Fond pro naše investory představuje alternativní investici a transparentní a nízkorizikový profil vkladů do segmentu malých a středních průmyslových, výrobních a servisních podniků, který pracuje se současnými technologickými, legislativními a společenskými trendy a snaží se maximálně využít vysokou technickou kvalifikaci a obchodní potenciál tuzemského a slovenského trhu,“ doplňuje Benáček.

Private equity fond CEIP II. funguje na principu pětiletého investičního období zahrnujícího osm až deset investic do cílových společností, z nichž do jedné může být alokováno maximálně 25 % celkové investované částky. K nákupu podílu v malých a středně velkých průmyslových podnicích, zpravidla většinového, se investuje 80–350 milionů korun. CEIP je aktivním správcem nakoupených společností a případná investice do minoritního podílu je podmíněna mandátem, který společnosti CEIP umožní ovlivňovat procesy v rámci strategického, ale i provozního managementu firem. Zároveň však CEIP preferuje setrvání dosavadních majitelů a jejich další majetkovou participaci na rozvoji firem.

CEIP se na rozvoji středoevropských průmyslových a servisních společností podílí od roku 2017, kdy zahájil svou činnost. První fond disponuje vlastnickými podíly například u výrobce svařovaných a nerezových konstrukcí ROKA Industry, poskytovatele měřících a testovacích technologií ELCOM, výrobce leteckých technologií JIHLAVAN, servisní společnosti BMH, která využívá robotické technologie, výrobce tepelně tvarovaných plastových výrobků VYVA PLAST nebo zpracovatele drátů a plechů KBNK.

O Central Europe Industry Partners (CEIP)

Central Europe Industry Partner (CEIP) je private equity fond (CEIP I a CEIP II) zaměřený na průmyslové a technologické podniky, výrobu a B2B služby v České republice a na Slovensku. Od roku 2017 CEIP funguje jako spolehlivý a poptávaný partner pro zakladatele společností hledající nového zodpovědného majitele pro své firmy a také jako unikátní nástroj pro investory, kteří chtějí využít průmyslový, inženýringový a obchodní potenciál České republiky a Slovenska. CEIP disponuje zkušeným a stabilním manažerský týmem, který má dlouholeté zkušenosti s řízením a rozvojem lokálních i mezinárodních průmyslových společností. Hodnota aktiv pod správou prvního fondu odpovídá 1.6 miliardy Kč (k datu 31. 12. 2022).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥