Obalové hospodárstvo

Hlavnou úlohou obalového hospodárstva je ochrana tovaru pred znehodnotením a vytvorenie predpokladov na to, aby sa dobre zabalený tovar v správnom čase dostal na určené miesto v takom stave, aby sa dal po dlhšom skladovaní použiť. Rozoznávame 4 funkčné oblasti pri balení:

 1. výrobné funkcie – obal umožňuje merateľné množstvo na vstup a výstup do/z výroby,
 2. marketingové funkcie – odlišuje tovar od konkurenčných; plní reklamnú a estetickú funkciu,
 3. funkcie použitia obaly, môžu mať jednorazovú ale i opakovanú funkciu použitia,
 4. logistické funkcie – obal má umožniť / uľahčiť uskutočnenie ďalších logistických procesov.

Ďalšie logistické procesy sa delia na:

 • ochrannú,
 • skladovaciu,
 • dopravnú,
 • manipulačnú
 • informačnú

Manipulačné a prepravné jednotky

Manipulačná jednotka – je akýkoľvek materiál tvoriaci jednotku schopnú manipulácie, ktorú netreba ďalej upravovať

Prepravná jednotka – je akýkoľvek materiál tvoriaci jednotku spôsobilú bez ďalších úprav na prepravu

Manipulačná jednotka I. rady

 • je základná 1, ktorá je prispôsobená na ručnú manipuláciu,
 • predstavuje minimálne objednávacie, odoberacie a dodávané množstvo (bedne, prepravky)

Manipulačná (prepravná) jednotka II. Rady

 • je prispôsobená k mechanickej – alebo automatickej manipulácii (palety, prepravníky, malé kontajnery),
 • spôsob manipulácie: nízko a vysokozdvižné vozíky, stohovacie žeriavy, paletový vozík a pod.

Prepravná (manipulačná) jednotka III. Rady

 • slúži výhradne na diaľkovú – vonkajšiu prepravu – v kombinácii so železničnou, vnútrozemskou, námornou a leteckou prepravou (veľké kontajnery),
 • spôsob manipulácie: žeriavy, vysokozdvižné vozíky

Prepravná (manipulačná) jednotka IV. Rady

 • je určená na diaľkovú – kombinovanú, vnútrozemskú, vodnú a námorná prepravu s mechanizačnou manipuláciou (člnové kontajnery, lode),
 • spôsob manipulácie: palubné žeriavy so zdvíhacími plošinami.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥