Dopravné systémy

Delenie dopravných systémov – územné kritérium
– regionálne
– národné
– nadnárodné dopravné systémy

Podľa druhu dopravných elementov delíme dopravné systémy na:
a.) subsystém osobnej dopravy
b.) subsystém nákladnej dopravy
c.) subsystém informačného prenosu

Subsystém nákladnej dopravy:
– pozemná doprava (železničná, cestná, potrubná)
– vzdušná doprava (letecká)
– vodná doprava (riečna, námorná)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥