Základné pojmy používané v doprave

Základné pojmy používané v doprave

dopravný element – objekt premiestnenia, ktorý sa počas celej dopravy už ďalej nedelí na menšie celky

komplet – objekt, ktorý je schopný samostatného pohybu, bez toho aby sme k nemu museli niečo pridať

dávka – viac elementov, ktoré sa v niektorej fáze dopravného procesu pohybujú spoločne

súprava – dávka vytvorená podľa istých pravidiel tak, aby po doplnení náležitosťami vytvorila komplet

náležitosť – sú objekty, ktoré sa musia doplniť k súprave, aby sme vytvorili komplet

úsek – spojnica dvoch uzlov, po ktorej sa prepravujú komplety pričom v jej vnútri už nie je žiaden uzol

dopravná sieť – konečná množina uzlov a množina úsekov, ktoré ju spájajú, pričom každý úsek má danú priepustnosť a dĺžku

trasa – postupnosť U0, u1, U1,…,un, Un
pričom U0 Un sú uzly
u1 un = úseky, kde “ i= 1,…n
platí, že Ui – 1 je počiatočný uzol a Ui je koncový uzol v úseku ui

trať – trasa v ktorej sú všetky uzly rôzne

dopravné spojenie – postupné premiestnenie kompletu, po niektorej trase medzi 2 uzlami

spoj – dopravné spojenie, ktoré sa pravidelne opakuje v určenom čase

linka – množina spojov po danej trase

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥