Vzťah dopravy k pokroku

Každý dopravný proces má tri charakteristiky:
– prostredie
– cesta
– dopravný prostriedok

História
– Archimedov zákon
– kĺzavé trenie
– valivé trenie (3. tis. p.n.l. – objav kolesa)
– parné stroje
– spaľovací motor

Poznatky z dopravy sú z 2 oblastí:
– iné vedné disciplíny (fyzika,…)
– vlastné poznatky získané zo skúmania dopravných prúdov a z metód riadenia ich pohybu na dopravných sieťach

Tieto poznatky sa prejavujú v 2 inováciách:
– v inováciách výrobkov
– v inováciách technických procesov

Samotnú inováciu technického prevedenia možno zlepšiť 2 spôsobmi:
– inováciou technických prostriedkov
– inováciou organizačného riadenia

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥