Koncepcie chápania logistiky

Koncepcie chápania logistiky
1. koncepcia: – logistika sa chápe ako integrované plánovanie, realizácia a kontrola toku materiálu a príslušného toku informácií od dodávateľa do podniku, vo vnútri podniku a od podniku k odberateľovi

DODÁVATEĽ – PODNIK – ODBERATEĽ
3 typy tokov:
1.) toky od dodávateľov k výrobe materiálové a informačné (obojstranné)
2.) toky v rámci firmy (materiálové, informačné)
3.) toky od výrobcu k odberateľovi materiálové. Informačné toky medzi nimi sú obojstranné

Objekt logistiky:
– objektom pri tejto koncepcii sú výrobné zásoby, rozpracované výrobky, a hotové výrobky

Z podnik. funkcií sa sem zaraďujú:
1.) obstarávanie (nákup materiálu, ale aj obstarávanie kapitálu, informácií a pracovníkov)
2.) klasické materiálové hospodárenie (tvorba zásob a skladovanie výrobných zásob)
3.) výroba (máme na mysli transformačný proces, t.j. zo vstupu vyrobiť výstupy)
4.) skladovanie hotových výrobkov
5.) odbyt

2. koncepcia:
– chápe logistiku ako integrované plánovanie, realizáciu a kontrolu toku materiálu a príslušného toku informácií od dodávateľa do podniku a od podniku k odberateľovi
– vynechávajú sa tu teda toky vo vnútri podniku
– podnik je chápaný ako čierna skrinka
– vynecháva sa oblasť transformačného procesu, sledujú sa len toky medzi okolím a firmou (toto chápanie je na Slovensku najrozšírenejšie)

3. koncepcia: – logistika sa chápe ako filozofia alebo spôsob fungovania ekonomického systému pre dosiahnutie určitého cieľa
– zdôrazňuje sa komplexný pohľad na podnik, zdôrazňuje sa integrované chápanie logistiky
– neriešime čiastkové problémy, ale problém ako celok (celkový problém optimalizácie)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥