Subsystém informačného prenosu

Prepravovaným elementom je správa, môžu byť:
1.) telefonická správa
2.) ďalekopisná správa
3.) rádiotelegrafická správa
4.) dátová informácia

Analogické procesy ako pri nákladnej doprave, rozdiel je v charaktere elementu. Problémy sú podobné nákladnej doprave.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥