Preprava tovaru

Medzinárodná kamiónová doprava (prepravné náklady, kalkulácia nákladov). Delenie používaných dopravných prostriedkov:

I. Podľa tonáže:

 • malotonážne (do 21 m objemu) 3 3
 • veľkotonážne (obvykle okolo 40 m , návesy Tranders – 68 m)
 • špeciálne (obvykle špeciálne požiadavky, napr. : teplota,…)

II. Podľa charakteru organizácie prepravy

 • zberné (naplniť celý kamión hoci aj rôznymi tovarmi pre rôznych odberateľov, výhodou je lacnejšia preprava, nevýhodou je, že trvá dlhšie)
 • celokamiónová preprava (preprava vyťažená oboma smermi)

III. Preprava veľmi objemných a ťažkých tovarov – prepravy tovarov, ktoré buď svojou hmotnosťou presahujú najvyššie povolené hmotnosti dopravného prostriedku nákladom, alebo prekračujú povolené osové tlaky na cestných komunikáciách jednotlivých štátov, alebo najvyššie povolené rozmery.

Prednosti medzinárodnej kamiónovej dopravy:

 1. vysokopohotovostný charakter
 2. preprava z domu do domu

V minulosti zábezpeky, colné sklady – veľa finančných prostriedkov viazaných – Režim T:

 • T1
 • T2 – tento režim funguje len v krajinách EÚ
 • T3

Režim TIR – Základné podmienky:

 1. Medzinárodné uznanie colných uzáverov
 2. Unifikácia prepravných dokladov
 3. Zodpovednosť má stále prepravca

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥