Úloha a ciele podnikovej logistiky

Úloha logistiky v rámci podnikovej stratégie

Podniková logistika plní v rámci podnikovej stratégie dvojakú úlohu:
1.) Úloha korektora a konkretizátora v procese tvorby podnik. stratégie (musia sa brať do úvahy log. činitele pri tvorbe PS)
2.) Úloha koordinátora a synchronizátora a to vo fáze realizácie (konkrétne uplatňovanie stratégie v rámci materiálových, informačných a finančných tokov)

Ciele podnikovej logistiky

Synchronizácia tokov materiálnych, informačných a finančných naráža na konflikt v podniku. Ide tu o istý konflikt cieľov. Logistika by mala vyriešiť:
– uspokojenie záujmov zákazníkov pri súčasnom splnení výkonového a ekonomického cieľa
(to je cieľ logistiky)

V rámci podniku majú podnikové útvary rozličné ciele. Konečným cieľom firmy je uspokojiť zákazníka. Uspokojenie zákazníka je podmienené 2 skutočnosťami:
a.) výkonovým cieľom (technický cieľ)
– schopnosť podnikového logistického systému dodať požadovaný tovar v zodpovedajúcom množstve a kvalite na určené miesto a v stanovenej lehote. Sú tu dva kľúčové faktory – rýchlosť a spoľahlivosť.
b.) ekonomickým cieľom
– je zabezpečiť rýchlosť a spoľahlivosť dodania tovaru zákazníkom pri dodržaní Ć nákladov, alebo pri udržaní likvidity podniku

Snaha o minimalizáciu nákladov je možná len vtedy, keď je daná miera obsluhy zákazníka a N sú nástrojom konkurenčného boja, t.j. v prípade, že konkurujeme cenou. Ináč sa snažíme udržať náklady v limite konkurencie.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥