Logistický systém firmy

Logistický systém firmy predstavuje pohybové a skladové postupy, ktoré nemenia tovar kvalitatívne ale priestorovo a časovo

2 podsystémy logistického systému frimy:
1.) podsystém tovarového hospodárstva
2.) podsystém tovarových procesov

Podsystém tovarového hospodárstva zahŕňa spracovanie objednávok, skladovanie, obaly, sklady, dopravu…

Objednávky

Objednávka je základ fungovania informačného toku v každom logistickom systéme. Viac informácií na stránke o objednávkach.

Skladovanie

Skladovanie sa zaoberá všetkými rozhodnutiami o stave zásob, ktoré majú vplyv na výšku zásob. Viac informácií na stránke o skladovaní.

Sklady
Sklad je uzol, v ktorom sa dočasne udržiavajú tovary alebo cez ktorý sa tovary presúvajú a usmerňujú na nové cesty v sieti. Viac informácií na stránke o skladoch.

Obaly

Obalom sa rozumie voľné zabalenie tovaru, ktoré má tovar chrániť alebo plniť iné funkcie. Viac informácií na stránke o obaloch.

Doprava

Doprava je preklenutie priestoru alebo zmena miesta prepravovaných tovarov pomocou dopravných prostriedkov. Viac informácií na stránke o doprave.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥