Objednávky

Objednávka je základ fungovania informačného toku v každom logistickom systéme. Samotné objednávky možno definovať ako sprostredkovanie a spracovanie údajov a kontrolu objednávok od času ich prijatia po príchod dodávacích dokladov a faktúry zákazníkovi. Čas potrebný na spracovanie objednávky je podstatnou súčasťou termínu dodania.

Funkcie objednávky:
1. zabezpečenie informačného toku pred tokom tovaru
2. zabezpečenie sprevádzajúceho toku tovaru (pri manipulácii)
3. zabezpečenie nasledujúceho po toku tovaru (reklamácia)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥