Typy špeditérov a ich organizačná štruktúra

Typy špeditérov

Poznáme 4 základné typy špeditérov:

 1. vnútorný špeditér
 2. colný špeditér
 3. prístavný špeditér
 4. medzinárodný špeditér

Práca špeditérskych firiem môže byť organizovaná na 2 základných rozdielnych princípoch a to buď na relačnom alebo komoditnom prístupe.

Relačný princíp

 • Špeditér pozná dokonale teritórium.
 • Každá skupina v rámci firmy má svoju oblasť na trhu
 • Vychádza z relácií (jedna osoba má na starosti jedno geografické územie a všetky komodity, s ktorými pracuje na tomto vymedzenom území).
 • Výhoda: osoba dobre pozná oblasť a ľudí (organizácie), s ktorými rokuje (je ich obmedzený počet)
 • Nevýhoda: nepozná dôkladne komoditu

Komoditný princíp

 • Špeditér obchoduje s jedným tovarom, dokonale pozná tovar, ale nepozná teritórium.
 • Skupina ľudí pracuje len s vymedzenou komoditou v rámci celého geografického územia.

Kombinácia oboch princípov

Väčšinou ide o kombinovaný systém, pričom relačný princíp sa využíva v oblastiach, ktoré majú určité háklivé stránky (náboženstvo, vojny, politika…).

Štruktúra a členenie špeditérskych firiem

Špeditérske firmy možno deliť podľa hlavných činností ktoré u tej ktorej firmy prevládajú.(
prístavné zasielateľské služby, kombinovaná preprava, železničná, či letecká špedícia, preprava nebezpečného tovaru…). Špedičná firma môže byť klasifikovaná aj podľa ďalších kritérií.

Vnútorná štruktúra zasielateľských firiem býva usporiadaná:

 • teritoriálne
 • komoditne
 • podľa štruktúry konkrétnych prepravcov
 • podľa spolupracujúcich dopravcov
 • podľa čiastkových činností
 • kombinácia hore uvedených

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥