Špeditérske činnosti a služby

Hlavné činnosti špeditérskych firiem: 1.) sprostredkovanie a zaisťovanie prepravných operácií vrátane nakládky, prekládky a vykládky (TUL – Operation); uzatváranie dopravných zmlúv, prenájom dopr. prostriedkov; voľba …

INCOTERMS 1990

Medzinárodná obchodná komora v Paríži uverejnila najnovšie znenie Incoterms (International Commercial Terms). Oproti zneniu z roku 1980, ktoré obsahovalo 14 doložiek, Incoterms 1990 obsahuje 13 …

Preprava tovaru

Medzinárodná kamiónová doprava (prepravné náklady, kalkulácia nákladov). Delenie používaných dopravných prostriedkov: I. Podľa tonáže: malotonážne (do 21 m objemu) 3 3 veľkotonážne (obvykle okolo 40 …

Dopravné systémy

Delenie dopravných systémov – územné kritérium – regionálne – národné – nadnárodné dopravné systémy Podľa druhu dopravných elementov delíme dopravné systémy na: a.) subsystém osobnej …

Doprava a preprava

Doprava je cieľavedomá zmena miesta osôb alebo nákladov vykonávaná pomocou dopravného prostriedku po dopravnej ceste. Doprava je cieľavedomý proces zmeny miesta. (Pozrite si aj Základné pojmy používané …